Biểu thức chu kì của con lắc đơn dao động nhỏ có dạng:

A.

T = .

B.

T = .

C.

T = .

D.

T = 2π.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Các em click vào Lý thuyết về con lắc đơn để xem lại tóm tắt kiến thức các công thức phần bài tập về con lắc đơn 

T = 2π.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...