Biểu thức 5.103 + 4.102 + 1.10 + 3.100 + 9.10-1 + 7.10-2 là biểu thị của số thập phân:A.

541397

B.

54139,7

C.

5413,97

D.

541,397

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

5413,97

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...