Biểu thức 5.103 + 4.102 + 1.10 + 3.100 + 9.10-1 + 7.10-2 là biểu thị của số thập phân:A.

541397

B.

54139,7

C.

5413,97

D.

541,397

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 40 phút - Đề số 9

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...