Biểu hiện tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta là

A. trong năm, Mặt Trời luôn đứng cao trên đường chân trời
B. hàng năm, nước ta nhận được lượng nhiệt lớn
C. trong năm, Mặt Trời qua thiên đỉnh hai lần
D. tổng bức xạ lớn, cân bằng bức xạ dương quanh năm
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải: Biểu hiện tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta là tồng bức xạ lớn, cân bằng bức xạ dương quanh năm (sgk trang 40)

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...