Biểu hiện sự khác nhau của hai miền khí hậu phía bắc và phía nam ở:

A.

Lượng bức xạ.

B.

Số giờ nắng.

C.

Biên độ nhiệt.

D.

Lượng bức xạ và số giờ nắng hoặc biên độ nhiệt.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Lượng bức xạ và số giờ nắng hoặc biên độ nhiệt.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...