Biểu hiện rõ nhất về xu hướng tăng nhanh của ngành thuỷ sản trong khu vực I (nông - lâm - ngư nghiệp) là

A.

khai thác tốt hơn tiềm năng thuỷ hải sản.

B.

trang thiết bị đánh bắt ngày càng hiện đại

C.

nhu cầu thị trường ngày càng tăng.

D.

giá trị xuất khẩu thuỷ sản cao hơn so với các sản phẩm nông nghiệp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

giá trị xuất khẩu thuỷ sản cao hơn so với các sản phẩm nông nghiệp.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...