Biểu hiện rõ nhất của tình trạng khủng hoảng kinh tế của nước ta sau năm 1975 là :

A.

Nông nghiệp là ngành chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP

B.

Tỉ lệ tăng trưởng GDP rất thấp, chỉ đạt 0,2%/năm

C.

Lạm phát kéo dài, có thời kì lên đến 3 chữ số

D.

Tỉ lệ tăng trưởng kinh tế âm, cung nhỏ hơn cầu

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Lạm phát kéo dài, có thời kì lên đến 3 chữ số

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Địa Lý 12 Bài Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...