Biểu hiện nào sau đây không phải của ưu thế lai?

I. Con lai đời Fbị thoái hóa.

II. Sinh trưởng nhanh, phát triển mạnh, sức sống cao.

III. Tăng tính chất tổng hợp, giảm tính chất dị hợp của các cặp alen.

IV. Năng suất cao, phẩm chất tốt.

Phương án đúng là:

A.

I, III.

B.

I, IV.

C.

II, III.

D.

III, IV.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

I, III.

I.Con lai đời Fbị thoái hóa.

III. Tăng tính chất tổng hợp, giảm tính chất dị hợp của các cặp alen.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...