Biểu hiện nào sau đây không phải của ưu thế lai?

I. Con lai đời Fbị thoái hóa.

II. Sinh trưởng nhanh, phát triển mạnh, sức sống cao.

III. Tăng tính chất tổng hợp, giảm tính chất dị hợp của các cặp alen.

IV. Năng suất cao, phẩm chất tốt.

Phương án đúng là:

A.

I, III.

B.

I, IV.

C.

II, III.

D.

III, IV.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 4 20 phút có lời giải - đề số 6

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...