Biểu hiện nào sau đây không đúng với việc nước ta đang khai thác ngày càng hiệu quả đặc điểm của nền nông nghiệp nhiệt đới?

A.

Tính mùa vụ được khai thác tốt hơn

B.

Các tập đoàn cây, con được phân bố phù hợp với các vùng sinh thái

C.

Cơ cấu mùa vụ có những thay đổi quan trọng

D.

Đẩy mạnh sản xuất, phục vụ nhu cầu trong nước

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đẩy mạnh sản xuất, phục vụ nhu cầu trong nước

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...