Biểu hiện nào sau đây của sông ngòi nước ta không phải là tính chất của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa?

A.

Chế độ nước theo mùa.

B.

Sông ngòi nhiều nước, giàu phù sa.

C.

Hướng chảy chính là tây bắc - đông nam và vòng cung.

D.

Mạng lưới sông ngòi dày đặc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Các đặc điểm của sông ngòi nhiệt đới ẩm gió mùa là mạng lưới sông ngòi dày đặc, sông ngòi nhiều nước, giàu phù sa, chế độ nước theo mùa => Sông ngòi có hướng chảy chính là tây bắc - đông nam và vòng cung không phải đặc điểm của dông ngòi nhiệt đới ẩm gió mùa.

Vậy đáp án là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...