Biểu hiện nào không thể hiện tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta?

A.

nhiệt độ trung bình năm từ 22 - 27°c

B.

tổng nhiệt độ hàng năm đạt 8000 - 9000°c

C.

tổng số giờ nắng dao động tuỳ nơi từ 1400 - 3000giờ

D.

ở mọi nơi mỗi năm Mặt Trời chỉ đi qua thiên đỉnh một lần.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

ở mọi nơi mỗi năm Mặt Trời chỉ đi qua thiên đỉnh một lần.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...