Biểu hiện nào dưới đây về cái "ngông" của Tản Đà về sau đã trở thành một biệt danh quen thuộc của ông?

A.

Tự cho văn mình hay đến mức Trời cũng phải tán thưởng.

B.

Xem mình là một "trích tiên" bị "đày xuống hạ giới vì tội ngông".

C.

Nhận mình là người nhà Trời, xuống hạ giới thực hành "thiên lương".

D.

Không thấy ai đáng coi là bạn tri âm của mình, ngoài Trời và chư tiên.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...