Biểu hiện không phản ánh sự phân bố dân cư không đồng đều giữa các vùng ở nước ta hiện nay:

A.

đồng bằng với miền núi và cao nguyên.

B.

thành thị và nông thôn.

C.

trong một vùng kinh tế

D.

miền Bắc với miền Nam.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...