Biết img1 Tính a.

A.

1.

B.

2.

C.

0.

D.

4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

 img1img2  

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...