Biết img1 (với img2 là số thực, img3, img4 là các số nguyên dương và img5 là phân số tối giản). Giá trị của biểu thức img6bằng         

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn A Đặt img1  img2img3img4img5img6img7. img8, img9, img10 img11.  

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...