Biết img1, trong đó a, b, c là các số nguyên dương và img2 là phân số tối giản. Tính img3.

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Đặt img1 img2img3  Cách 2: PP hằng số Đặt img4 img5.

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...