Biết tổng các hệ số trong khai triển img1img2. Tìm img3.        

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Ta có img1 img2. Trong img3 cho img4 ta được img5img6 img7. Khi đó, img8. Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...