** Biết tính trạng kích thước quả do một gen qui định trong đó B qui định quả dài, b qui định quả ngắn. Đem lai giữa cặp bố mẹ cây có quả dài với cây có quả ngắn, thu được F1 xuất hiện cây quả dài và quả ngắn. Cho F1 tiếp tục giao phối ngẫu nhiên và tự do thu được F2 xuất hiện cây quả ngắn lẫn cây quả dài.

Tính chung các tổ hợp lai của F1, đời F2 có tỉ lệ phân li kiểu gen nào?

A.

9BB : 6Bb : 1bb.

B.

1BB : 3Bb : 4bb.

C.

1BB : 6Bb : 9bb.

D.

4BB : 3Bb : 1bb.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

1BB : 6Bb : 9bb.

+ Gọi p(B): Tần số alen B của F1; q(b): Tần số alen b của F1;

p(B) + q(b) = 1

+ Ta có: p(B) = q(b) = 1 - =

+Kết quả F2 tính chung từ các tổ hợp lai giữa F1:

Tỉ lệ kiểu gen của F2: 1BB : 6Bb : 9bb.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...