Biết số phức z ≠ 0 có một acgumen là φ. Khi đó một acgumen của số phức  là:

A.

B.

φ + 

C.

-φ + 

D.

φ + 2

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...