Biết số phức z ≠ 0 có một acgumen là φ. Khi đó một acgumen của số phức  là:

A.

B.

φ + 

C.

-φ + 

D.

φ + 2

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 4 Số Phức 20 phút - đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...