Biết số Avôgađrô là 6,02.1023/mol, khối lượng mol của Urani 92 là 238 g/mol. Số nơtrôn (nơtron) trong 119 gam Urani  là:

A.

8,8.1025.

B.

1,2.1025.

C.

2,2.1025.

D.

4,4.1025.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

4,4.1025.

Hạt nhân có: số khối A = 238; số proton Z = 92; số notron N = 146

Do đó số notron trong 119g  là: Nnolmn.6,02.1023.146 = 4,4.1025.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...