Biết số Avôgađrô là 6,02.1023/mol, khối lượng mol của Urani 92 là 238 g/mol. Số nơtrôn (nơtron) trong 119 gam Urani  là:

A.

8,8.1025.

B.

1,2.1025.

C.

2,2.1025.

D.

4,4.1025.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 7

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...