Biết rằng img1img2 là một số thực khác 0, số phức liên hợp của số phức z là:

A.

 img1.

B.

img1.

C.

Không tồn tại z.

D.

Không tồn tại img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Gọi img1, suy ra img2 là số thực khi và chỉ khi img3  Mặt khác, img4  img5 (nhận) Vậy img6.

Ta chọn phương án B.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...