** Biết rằng tính trạng màu sắc của hoa do 2 gen không alen quy định và phân li độc lập. Khi lai hai dòng cây thuần chủng đều có hoa màu trắng ta thu được F1 toàn cây màu đỏ.

Lai cây F1 với cây hoa màu đỏ có kiểu gen nào để được tỉ lệ kiểu hình 9 đỏ : 7 trắng?

A.

AABB.

B.

AaBb.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

AaBb.

Tỉ lệ kiểu hình của phép lai là 9 cây hoa đỏ : 7 cây hoa trắng = 16 tổ hợp giao tử = 4 x 4. Mà F1 có kiểu gen AaBb cho 4 loại giao tử

→ Cây hoa đỏ kia cho 4 loại giao tử và cũng có kiểu gen AaBb.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...