Biết rằng tập hợp tất cả các giá trị của tham số img1 để phương trình img2img3 nghiệm là một khoảng có dạng img4. Tính tổng img5.  

A.

1

B.

5

C.

25

D.

10

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Xét hàm số img1 Ta có bảng biến thiên img2  Do đó ta có đồ thị của hàm số img3.   img4  Suy ra đồ thị hàm số img5 img6  Số nghiệm của phương trình img7 là số giao điểm của đồ thị img8 và đường thẳng img9. Để phương trình img10img11 nghiệm thì img12 cắt img13 tại img14 điểm img15. Vậy img16 suy ra img17.  

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...