Biết rằng hệ số của img1 trong khai triển img2 bằng img3. Tìm img4.         

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Ta có img1(với img2img3, img4). Suy ra hệ số của img5 trong khai triển img6img7. Theo giả thiết ta có :img8.   Vậy đáp án đúng là A.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...