Biết rằng hai đường thẳng  đều đi qua điểm M(2 ; 3 ; 1). Phương trình mặt phẳng chứa d1 và d2 là:

A.

2x + 3y - 4z - 9 = 0

B.

3x - 2y + 2 - 1 = 0

C.

2x - 4y + z + 7 = 0

D.

4x + 2y - 9z - 5 = 0

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

2x - 4y + z + 7 = 0

Đường thẳng d1 có VTCP  = (3 ; 2 ; 2), d2 có VTCP  = (1 ; 1 ; 2). Mặt phẳng (P) chứa d1 và d2 có VTPT là  =  = (2 ; -4 ; 1) nên mặt phẳng (P) có phương trình : 2x - 4y + z + D = 0. Do M ∈ (P) nên D = 7. Vậy (P) : 2x - 4y + z + 7 = 0.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...