Biết rằng đường thẳng img1 cắt đồ thị hàm số img2 tại hai điểm phân biệt img3, img4img5. Khi đó, tính giá trị của biểu thức img6.

A.

 img1

B.

img1

C.

 img1

D.

  img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Phương trình hoành độ giao điểm của đường thẳng img1 và hàm số đã cho là: img2 ( vì img3 không phải là nghiệm phương trình ). img4.

 

Đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...