Biết phương trình của đường cong (C) là . Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận .Gọi I là giao điểm hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số y. Công thức chuyển hệ toạ độ trong phép tịnh tiến theo vectơ  là:

A.

B.

C.

D.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...