Biết phương trình của đường cong (C) là . Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận .Gọi I là giao điểm hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số y. Công thức chuyển hệ toạ độ trong phép tịnh tiến theo vectơ  là:

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...