Biết phương trình của đường cong (C) là . Đồ thị hàm số có các đường tiệm cận là:

A.

x = - và y = x

B.

C.

x =  và y = x

D.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...