Biết n là số tự nhiên thỏa mãn img1 Số hạng có hệ số lớn nhất trong khai triển img2 là        

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn B  Đặt img1  img2  img3  img4  Từ giả thiết suy ra: img5  Vậy số hạng của khai triển img6 có hệ số lớn nhất img7  Cách 2: Xét khai triển img8  img9 (1). Lấy đạo hàm 2 vế của (1) ta được img10 (2). Lấy đạo hàm hai vế của (2) ta được img11 (3). Theo giả thiết ta có: img12  img13  Xét số hạng tổng quát của khai triển img14  img15 với img16  Xét img17 dấu “=” khong xảy ra do (*) Vậy img18 vậy img19 là giá trị lớn nhất. Vậy số hạng của khai triển img20 có hệ số lớn nhất img21   

Đáp án đúng là  B

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...