Biết một căn bậc hai của z1 là w1, một căn bậc hai của z2 là w2 . Khi đó các căn bậc hai của z1 + z2 là:

A.

w1 + w2

B.

-(w1 + w2)

C.

±(w1 + w2)

D.

Một kết quả khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Vậy các căn bậc hai của z1 + z2 là kết quả khác các kết quả đã cho.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 4 Số Phức 20 phút - đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...