Biết một căn bậc hai của z1 là 1 + i, một căn bậc hai của z2 là 1 - i. Khi đó, các căn bậc hai của z1z2 là:

A.

2

B.

-2

C.

±2

D.

1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Vì (1 + i)(1 - i) = 1 - i2 = 2 nên căn bậc hai của z1z2 là 2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...