Biết một căn bậc hai của z1 là 1 + i, một căn bậc hai của z2 là 1 - i. Khi đó, các căn bậc hai của z1z2 là:

A.

2

B.

-2

C.

±2

D.

1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Vì (1 + i)(1 - i) = 1 - i2 = 2 nên căn bậc hai của z1z2 là 2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 4 Số Phức 20 phút - đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...