Biết một căn bậc hai của z là -1 + i. Khi đó, căn bậc hai còn lại của z là:

A.

-1 - i

B.

1 + i

C.

-1 + i

D.

1 - i

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 4 Số Phức 20 phút - đề số 13

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...