Biết một căn bậc hai của z là -1 + i. Khi đó, căn bậc hai còn lại của z là:

A.

-1 - i

B.

1 + i

C.

-1 + i

D.

1 - i

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Do -1 + i và 1 - i là hai số phức đối nhau nên ta chọn phương án 1 - i.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 4 Số Phức 20 phút - đề số 13

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...