** Biết mỗi cặp tính trạng hình dạng quả và vị quả ở một loài cây do một cặp alen điều khiển. Cho F1 đều có kiểu gen dị hợp (Aa, Bb) kiểu hình quả tròn, ngọt giao phối với nhau, thu được ở F2 1938 cây quả tròn, ngọt : 647 cây quả bầu, chua.

Kiểu gen của F1 là:

A.

.

B.

AaBb x AaBb.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

.

F2 xuất hiện tỉ lệ . Suy ra F1 đều tạo giao tử ab và có kiểu gen .

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...