Biết mC = 11,9967u; mα = 4,0015u; 1u=931,5 MeV. Năng lượng cần thiết để tách hạt nhân  thành 3 hạt α là 

A.

7,2618J.

B.

7,2618MeV.

C.

1,16189.10-19J

D.

1,16189.10-13MeV

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...