Biết log4(log2(log3z)) = 0 thì z2 bằng :

A.

81

B.

64

C.

36

D.

9

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Vì log4(log2(log3z)) = 0 nên log2(log3z) = 1 ⇔ log3z = 2

                                                                      ⇒ z = 32 ⇒ z2 = 81.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...