Biết log4(log2(log3z)) = 0 thì z2 bằng :

A.

81

B.

64

C.

36

D.

9

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...