Biết log4(log2(log3z)) = 0 thì z2 bằng :

A.

81

B.

64

C.

36

D.

9

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Vì log4(log2(log3z)) = 0 nên log2(log3z) = 1 ⇔ log3z = 2

                                                                      ⇒ z = 32 ⇒ z2 = 81.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 20 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...