Biết log3(x -1) = 2 thì logx bằng:

A.

10

B.

log7

C.

log9

D.

1

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...