Biết log3(x -1) = 2 thì logx bằng:

A.

10

B.

log7

C.

log9

D.

1

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ta có: log3(x - 1) = 2 ⇔ x - 1 = 32 ⇔ x = 10.

Vậy logx = 1.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...