Biết log3(x -1) = 2 thì logx bằng:

A.

10

B.

log7

C.

log9

D.

1

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ta có: log3(x - 1) = 2 ⇔ x - 1 = 32 ⇔ x = 10.

Vậy logx = 1.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...