Biết log3(log4(log2y)) = 0 thì 2y + 1 bằng:

A.

17

B.

33

C.

65

D.

133

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Vì  log3(log4(log2y)) = 0 nên log4(log2y) = 1 ⇒  log2y = 4

                                                                      ⇒ y = 24 ⇒ 2y + 1 = 33.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...