Biết log303 = a, log305 = b thì log308 tính theo a và b bằng:

A.

a + b

B.

3(1 - a + b)

C.

D.

3(1 - a - b)

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...