Biết log303 = a, log305 = b thì log308 tính theo a và b bằng:

A.

a + b

B.

3(1 - a + b)

C.

D.

3(1 - a - b)

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ta có: log308 = log3023 = 3log302

                  = log3030 - log303 - log305 = 1 - a - b

Do đó log308 = 3(1 - a - b)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 20 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...