Biết log303 = a, log305 = b thì log308 tính theo a và b bằng:

A.

a + b

B.

3(1 - a + b)

C.

D.

3(1 - a - b)

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 20 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...