Biết log2 = a, log3 = b thì log45 tính theo a và b bằng:

A.

2b - a + 1

B.

2b + a + 1

C.

15b

D.

a - 2b + 1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

2b - a + 1

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 40 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...