Biết log2 = a, log3 = b thì log0,18 tính theo a và b bằng:

A.

B.

2b + a - 3

C.

2b + a - 2

D.

2a + b - 2

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...