Biết log0,1x = -2 thì x bằng:

A.

100

B.

10

C.

0,1

D.

0,01

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...