Biết lnx = 2 + 3ln4. Số x bằng:

A.

64 + e2

B.

64e2

C.

132

D.

12e2

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ta có: lnx = 2 + 3ln4 ⇔ lnx = lne2 + ln43 = ln(64e2) ⇔ x = 64e2

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...